До серпневої конференції


Про підготовку та проведення  підсумкового  розширеного  засідання колегії та секційних засідань педагогічних працівників району у 2019 році:

Наказ Переглянути

План заходів Переглянути
Організаційна група Переглянути
Графік проведення секцій Переглянути
Тематика виступів на колегію Переглянути
Тематика виступів на секційні Переглянути


Проект рішення

серпневої  конференції 

педагогічних  працівників району

2019 року 

Обговоривши інформаційно-аналітичні матеріалами з питань підготовки до 2019-2020 навчального року та доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту Рахівської районної державної адміністрації Севч О.І. «Нова українська школа – від старту до успіху!», конференція педагогічних працівників району рекомендує:

1. Доповідь  начальника відділу освіти, молоді та спорту Рахівської районної державної адміністрації Севч О.І. «Нова українська школа – від старту до успіху!», взяти до відома.

 2. У 2019/2020н.р. діяльність педагогічних колективів освітніх закладів, методичної служби, відділу освіти, молоді та спорту спрямувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

– модернізації змісту дошкільної та початкової освіти;

–  забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

– переходу початкової та основної  школи на новий зміст навчання;

– оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах упровадження Нової української школи та реалізації нових Державних стандартів освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

– задоволення запитів особистості;

–  удосконалення системи моніторингу якості освіти;

– сприяння формуванню здорового способу життя, фізичному розвитку дітей та підготовці молоді до самостійної діяльності;

– підвищення соціального захисту учасників освітнього процесу;

– реалізації завдань, передбачених обласним планом заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

 3. Відділу освіти, молоді та спорту Рахівської районної державної адміністрації:

 3.1. Продовжити реалізацію обласного плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка  забезпечить  створення  умов рівного доступу до якісної освіти.

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення переходу початкової та основної школи на новий зміст і структуру навчання відповідно до вимог Нової української школи (забезпечення учителів відповідними державними програмами та інструктивно – методичними матеріалами).

3.3. Продовжити оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти із  врахуванням  демографічних та фінансово-економічних чинників.

3.4. Забезпечити інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних класах закладів освіти.

3.5. Забезпечити комп’ютерною та мультимедійною технікою, обладнанням  дидактичним матеріалом, меблями 1-іта 2-і класи закладів загальної середньої освіти району, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.

3.6. Продовжити виконання заходів щодо комп’ютеризації та інформатизації освітніх  закладів.

3.7. Сприяти у наданні всім освітнім закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів.

3.8. Здійснити заходи щодо першочергового оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою, зокрема кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.

3.9. Забезпечити якісне підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності, та придбання одного шкільного автобуса для підвезення дітей до закладів освіти..

3.10. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплення оздоровленням дітей шкільного  віку у пришкільних  оздоровчих таборах.

3.11. Забезпечити стовідсоткове безкоштовне дітей пільгових категорій, дітей, батьки яких брали, беруть участь у ООС ЗСУ, дітей-переселенців).

3.12. Продовжити проведення просвітницької роботи серед дітей та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого здоров’я.

3.13. Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

3.14. Працювати над удосконаленням  системи управління охороною праці, безпеки життєдіяльності навчальних закладів згідно з вимогами нормативно-правових актів державної, галузевої та внутрішньої чинності з питань охорони праці.

3.15. Постійно тримати на контролі питання забезпечення закладів освіти  району висококваліфікованими  спеціалістами з відповідною фаховою освітою.

3.16. Здійснити заходи щодо охоплення  дошкільною освітою  100% дітей від трьох до шести (семи) років.

3.17. Продовжити роботу щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, підвищення якості освіти.

3.18. Забезпечити функціонування та розвиток загальної середньої та дошкільної освіти відповідно до  вимог Закону України «Про освіту».

3.19. Домогтися виконання:

– основних енергозберігаючих заходів;

– основних заходів щодо дотримання Державних  санітарних  правил і норм.

  1. Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту Рахівської райдержадміністрації:

 4.1. Продовжити  роботу над районною науково – методичною проблемою «Модернізація системи навчально-методичної роботи з метою розвитку  творчої індивідуальності та  професійної компетентності  педагогічних і управлінських кадрів, як шлях до підвищення якості освітніх послуг», спрямувати діяльність РМК, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО  на її реалізацію.

4.2.Забезпечити організаційно-практичні заходи щодо планування підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюватимуть у 1-х, 2-х класах у 2019/2020 н.р.

4.3. Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів початкової школи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти на базі ЗІППО.

4.4.Забезпечити участь директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти у заходах із перепідготовки для роботи в умовах Нової української школи.

4.5.Здійснювати інформаційно-консультативну роботу та забезпечити різноманітними формами проведення методичної роботи щодо реалізації концепції «Нова українська школа».

4.6. Здійснювати постійний науково – методичний супровід і прогнозування професійного розвитку  педагогічних управлінських та методичних кадрів.

4.7. Активізувати роботу щодо включення педагогічних колективів, керівників шкіл, учителів у пошукову, експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їхнього творчого потенціалу, поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі.

4.8.Забезпечити методичний супровід щодо виконання вимог інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України „Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році” (лист Міністерства освіти і науки України 01.07.2019 № 1/11-5966).

4.9. Продовжити роботу щодо здійснення науково – методичного супроводу реалізації завдань Нової української школи, Державних стандартів, нових навчальних програм із метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, звернути увагу на:

–  розробку методичного  репозитарію;

– удосконалення науково-методичного супроводу інновацій шляхом залучення фахівців освітніх установ;

– використання освітніх та соціальних порталів.

4.10.Здійснювати навчально-методичне забезпечення інваріантної та варіативної складової навчального плану закладів загальної середньої освіти.

4.11. Постійно надавати методичну допомогу керівникам закладів освіти, педагогічним працівникам із організації роботи в профільних класах.

4.12.Організувати роботу методичних структур з формами і методами роботи, які б найбільше задовольняли запити педагогічних працівників, які викладають у профільних класах.

4.13.Удосконалити організаційно – методичний супровід різних видів моніторингу якості дошкільної, загальної середньої освіти.

4.14.Активізувати використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі науково – методичної роботи з педагогічними працівниками.

4.15.Здійснити заходи щодо популяризації і упровадженню STEM-STEAM-STREAM- освіти в освітній процес.

4.16.Звернути особливу увагу на удосконалення роботи методичних об’єднань учителів – предметників у зв’язку із затвердженням оновлених програм для 2-11 класів та запровадженням компетентнісного підходу до навчання.

4.17.Здійснювати методичне забезпечення змісту освітнього процесу у закладах загальної середньої  освіти з питань впровадження Нової української школи та реалізації змістових ліній Державного стандарту початкової, базової та повної загальної   середньої освіти освітніх галузей у 2019-2020 навчальному році.

4.18. Проводити діагностику рівня компетентності професійних можливостей шкільних бібліотекарів району з метою надання адресної методичної допомоги.

4.19.Вжити заходів щодо підвищення кваліфікацій педагогічних працівників,  учителів початкових класів та педагогічних працівників, які працюють із учнями з особливими освітніми потребами.

4.20.Здійснювати методичний супровід реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти.

4.21.Координувати діяльність закладів дошкільної освіти щодо виконання основних завдань розвитку дошкільної освіти.

4.22.Сприяти підвищенню якості  дошкільної освіти.

4.23.Сприяти забезпеченню закладів дошкільної освіти району практичними психологами відповідно  до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти.

4.24.Забезпечити методичний супровід щодо виконання вимог інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН України від02.07.2019№ 1/9-419).

4.25.Спрямувати роботу на надання педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти  району дієвої допомоги щодо використання інноваційних технологій.

4.26.Розширити і поглибити співробітництво з Закарпатський обласним інститут післядипломної педагогічної освіти, фондами, організаціями, асоціаціями.

5. Комунальній установі «Рахівський інклюзивно-ресурсний центр»:

5.1.Забезпечити проведення  комплексної психолого-педагогічної оцінки  розвитку дитини.

5.2.Надавати психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

5.3.Вести реєстр дітей, які пройшли  комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі.

5.4.Надавати  консультації педагогічним працівникам закладів освіти  з питань організації інклюзивного навчання.

5.5.Надавати  консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні  позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

5.6.Налагодити співпрацю  між закладами освіти,  службою у справах дітей, районним центром соціальних служб для сім’ї,  дітей  та молоді з метою кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 6. Директорам закладів загальної середньої освіти:

6.1. Підготувати і провести педагогічні ради за підсумками  роботи у минулому навчальному році, визначити  завдання на 2019/2020 н.р. 30 серпня 2019 року.

6.2. Організувати та провести:

– перший урок відповідно до методичних  рекомендацій для проведення Першого уроку в 2019/2020 навчальному році;

–  урочисте святкування Дня знань 2 вересня 2019 року;

6.3.Пріоритетними напрямками з удосконалення управління закладами освіти  вважати:

–  розвиток самоврядування та державно-громадського управління у сфері освіти (органи самоврядування працівників закладу освіти, здобувачів освіти, органи батьківського самоврядування, наглядові ( піклувальні) ради закладу освіти) в умовах децентралізації;

– модернізацію системи управління закладом освіти, оновлення змісту освіти, удосконалення методів навчання, запровадження сучасних технологій, розвиток матеріально-технічної бази;

– розвиток інноваційного простору кожного закладу загальної середньої освіти;

– здійснення глибокого аналізу стану функціонування закладу загальної середньої освіти, визначення перспектив, окреслення стратегії досягнення мети і планування діяльності відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти в державі;

– постійне оновлення менеджерських знань, розвиток, саморозвиток та самовдосконалення керівника, підвищення управлінської компетентності в умовах запровадження Концепції Нової української школи.

6.4. Із метою модернізації кадрової політики:

– забезпечити виконання заходів щодо підвищення якісного складу педагогічних працівників;

– забезпечити участь педагогічних працівників району у дистанційних курсах, тренінгах у між курсовий період;

– вживати заходів щодо максимального повернення та працевлаштування випускників педвузів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, створювати належні умови для їхньої праці, побуту, творчого зростання;

– урахувати в замовленні на курси підвищення кваліфікації на 2020 рік потреби вчителів, які забезпечуватимуть реалізацію нових навчальних програм в умовах модернізації освіти;

– продовжити практику морального та матеріального  стимулювання педагогічних працівників району.

 6.5. Із метою підвищення якості освіти:

– забезпечити підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання,  впровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня  професійної компетентності педагогів;

– забезпечувати формування в учнів компетентностей, що  знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;

– узяти під особистий контроль рівень викладання предметів та дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

– забезпечити умови щодо виконання методичних рекомендацій до оновлених освітніх програм розроблених на виконання Закону про освіту та відповідних Державних стандартів (Наказ № 405 від 20.04.2018 року, № 406 від 20.04.2018 року, №407 від 20.04.2018 року, №408 від 20.04.2018 року);

– сприяти розвитку STEM – освіти у закладах загальної середньої та дошкільної освіти;

– аналізувати результати ЗНО випускників із предметів, їхню відповідність річному оцінюванню та визначати якісний показник роботи всіх учителів, які викладають предмети, обрані учнями для ЗНО, ініціювати обговорення вказаного питання педагогічними радами;

– на засіданнях методичних формувань проводити тренінгові заняття,  он-лайн-тестування з метою підвищення якості підготовки педагогів-практиків до розв’язання тестових завдань різних рівнів;

– використовувати результати ЗНО випускників під час фахової атестації педагогічних працівників, у ході розподілу педагогічного навантаження, матеріального заохочення вчителів;

– забезпечити пріоритетний розвиток та функціонування української мови як державної, англійської мови як  мови міжнаціонального спілкування;

– забезпечити наступність на всіх рівнях шкільного навчання, адаптацію дитини до навчання в початковій, основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;

– приділити особливу увагу організації здобуття освіти дітьми з особливими потребами;

– удосконалювати систему державно – громадського управління в умовах децентралізації.

6.6. Із метою реалізації завдань Нової української школи:

– забезпечити необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, педагогів, батьків Нової української школи ;

–  забезпечити реалізацію завдань, визначених оновленими навчальними програмами, Державним стандартом початкової освіти та умовами реалізації концепції «Нова українська школа»;

–  забезпечити навчальне середовище для реалізації концепції «Нова українська школа» у 1-х, 2-х класах ЗЗСО;

–  планування і дизайн освітнього простору школи спрямувати на розвиток дитини та мотивації її до навчання.

6.7. Із метою створення оптимальних умов роботи із дітьми з особливими освітніми  потребами:

– продовжувати розширення мережі навчальних закладів із інклюзивним навчанням, удосконалювати нормативну базу;

– продовжити роботу районного  методичного об’єднання вчителів, які  працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

– здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів та керівників закладів освіти, які  працюють в умовах інклюзії;

– здійснювати  системний  кваліфікований  психолого-педагогічний  супровід  дітей із особливими  освітніми потребами,  які перебувають на інклюзивному навчанні;

– вивчати досвід шкіл  із інклюзивним навчанням, його результативність та можливості застосування;

– налагодити більш тісну співпрацю між класними керівниками, вчителями -предметниками,  вчителями, які викладають  корекційні заняття, батьками щодо навчання дітей  із особливими освітніми потребами;

– налагодити  співпрацю  між закладами освіти  та  КУ «Рахівський  інклюзивно-ресурсний центр» щодо  проведення  комплексної психолого-педагогічної оцінки  розвитку дитини.

6.8. Із метою удосконалення роботи з обдарованими дітьми:

–         забезпечити підвищення  рівня  науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями;

–         впроваджувати очно-дистанційне навчання обдарованої  молоді;

–         забезпечити підвищення якості роботи  районної МАН та залучити до навчання в ній максимальної кількості обдарованих школярів;

–         посилити контроль за цільовою підготовкою учнів  до участі в олімпіадах, конкурсах, Іnternet-олімпіадах;

–         забезпечити підвищення якості підготовки  школярів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;

–         забезпечити впровадження у роботу з обдарованими учнями   інноваційних освітніх технологій;

–         сприяти активному залученню вчителів, психологів до участі у Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності, спрямованих на  роботу з обдарованою учнівською молоддю.

6.9. Із метою підвищення ефективності впровадження у освітній процес закладів освіти  інформаційно – комунікаційних технологій:

–         оновлювати базу даних закладів загальної середньої та дошкільної освіти у державній інформаційній системі освіти (ДІСО Рахівського району);

–         постійно поповнювати інформацію на сайтах закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної  освіти;

–         формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників відповідно до їхніх інформаційних потреб;

–         залучати учнів та педагогічних працівників до участі в on – line, of – line проектах, програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет – заходах (семінари, вебінари, скайп-наради), Інтернет-олімпіади;

–         використовувати Інтернет – ресурси та сервіси як засіб інформальної освіти вчителя та учня;

–         підвищувати ефективність використання Google-сервісів в адміністративній діяльності та освітньому процесі;

–         упроваджувати систему дистанційного навчання та забезпечення за її допомогою ефективного використання ІКТ;

–         сприяти активному упровадженню дистанційного навчання для дітей із особливими освітніми потребами;

–         продовжити роботу щодо створення Інтернет-ресурсів учителями-предметниками;

–         залучати вчителів і учнів до упровадження STEM-освіти в освітній процес;

–         сприяти  розробці, реалізації та презентації STEM-проектів;

–         запровадити наскрізне STEM-навчання, компетентнісно-орієнтовані форми і методи навчання, системно-діяльнісний підхід;

–        запровадити інноваційні, ігрові технології навчання, технології case-study, інтерактивнї методи групового навчання, проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення тощо;

–         корегувати зміст окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

–         створити педагогічні умови для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

 6.10. Із метою запровадження інноваційних  технологій:

– сприяти формуванню інноваційної культури педагогів, готовності до інноваційної діяльності шляхом самоосвіти, самоорганізації, саморозвитку актуальних професійних компетентностей;

– сприяти активному впровадженню в освітньому процесі нових педагогічних технологій, методик, форм навчання дітей із метою підвищення якості освіти;

– створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та дослідницько-експериментальної діяльності педагогічних кадрів, участі у всеукраїнських, міжнародних проектах, виставках;

– активізувати роботу щодо запровадження досвіду роботи творчо працюючих учителів.

6.11. Для удосконалення профільного навчання:

– передбачити охоплення профільною освітою всіх учнів 10-11 класів ЗЗСО району відповідно до нової типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої  наказом МОН від 20.04.2018 року №408);

– передбачити упровадження допрофільної підготовки для учнів 8-9 класах  відповідно до профілю навчання та спецкурсів для поглибленого  вивчення профільних предметів в 10-11 класах;

– передбачити зміцнення навчально-матеріальної бази для упровадження профільного навчання;

– постійно проводити моніторинги участі учнів профільних класах в олімпіадах,  конкурсах, їхню результативність у ЗНО;

– учителям, які працюють у профільних класах, постійно вдосконалювати професійну майстерність, упроваджувати сучасні підходи до  викладання предметів, працювати на кінцевий результат – високу якість знань старшокласників.

 6.12. Із метою посилення заходів виховного впливу на учнівську молодь:

– забезпечити  розвиток виховних систем закладів загальної середньої освіти;

– сприяти подальшому розширенню напрямів співробітництва закладів освіти  із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання;

–  забезпечити розвиток системи морально-етичного виховання учнів;

– забезпечити участь школярів у Всеукраїнських історичних заходах;

– забезпечити системність в організації заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього характеру.

6.13. Із метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання:

– створити на базі закладів загальної середньої освіти рої та здійснювати їхню підготовку відповідно до Положення «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в освітніх закладах»;

–  проводити навчально-польові збори учнів закладів загальної середньої освіти району централізовано із залученням представників Рахівського районного військового комісаріату та військових частини, що розташовані на території району;

– продовжити  роботу гуртків військово-спортивного профілю («Школа безпеки», «Сокіл» («Джура») тощо) на базі освітніх  закладів;

– створити у шкільних музеях експозиції про учасників ООС ЗСУ, які навчалися, працювали у закладі, організовувати проведення зустрічей, виховних годин, волонтерських акцій тощо.

 6.14. Із метою розвитку здоров’язбережувальної  функції освіти:

–  забезпечити розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища;

– здійснювати комплектацію матеріально-технічної бази спортивних залів закладів освіти обладнанням, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичної культури;

– забезпечити оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах закладів освіти;

– забезпечити існуючі спортивні зали  та спортивні майданчики закладів освіти новим спортивним обладнанням та інвентарем;

– продовжити співпрацю з сільськими, селищними головами в контексті здійснення підвезення учнівської молоді на районні та обласні змагання;

– забезпечити підвищення  результативності спортивних гуртків ДЮСШ та участі закладів освіти в обласних змаганнях.

6.15. Із метою удосконалення роботи шкільних практичних психологів забезпечити:

– психологічний супровід учасників освітнього  процесу;

– адаптацію вчителів до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»;

– психологічний супровід на сучасному рівні першокласників Нової української школи;

– індивідуальний підхід до кожного учасника освітнього  процесу;

– збереження та посилення психічного здоров’я учнів;

– психологічну готовність учнів 11-го класу до здачі ЗНО;

– психологічний супровід дітей та допомога батькам, які навчаються за інклюзивною формою;

– надання психологічної допомоги дітям дошкільного та шкільного віку, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення ООС ЗСУ;

– ефективну роботу психологів щодо профілактики правопорушень та суїцидальних спроб серед дітей та молоді;

– створення у закладах освіти інформаційних куточків з методичною літературою, інформацією про телефон довіри, даними про адреси і режими роботи психологічних центрів допомоги.

6.16. Із метою посилення соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

– забезпечити створення належних умов та соціального захисту при здобутті якісної освіти дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та учнями з особливими потребами;

– активізувати  роботу щодо розв’язання проблем дітей пільгових категорій із метою поліпшення умов проживання, навчання та виховання;

– посилити  контроль за дотриманням чинного законодавства з питань захисту соціально незахищених дітей;

– забезпечувати психологічний супровід учнів у процесі навчання та виховання, підтримку дітей вразливих категорій.

6.17. Із метою удосконалення роботи  шкільних бібліотек:

–         підвищувати роль бібліотекаря та його діяльності в системі формування інформаційної, бібліотечно – бібліографічної, читацької культури читачів в умовах Нової української школи;

–         сприяти повноцінному задоволенню потреб учасників освітнього процесу в навчальній, довідковій і навчально-популярній літературі, забезпечення її різноманітності відповідно до вимог Нової української школи;

–         забезпечити бібліотеки закладів загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною технікою, необхідними програмними засобами, підключенням до мережі Інтернет;

–         створити на базі шкільної бібліотеки закладу загальної середньої освіти бібліотечно-інформаційний центр, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення освітнього процесу;

–         своєчасно надавати учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів;

–         розширювати інформаційний простір користувачів засобами Інтернет-ресурсів;

–         використовувати інноваційні форми роботи з читачами під час участі у щорічному Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек.

6.18. Із метою успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного активізувати співпрацю із закладами дошкільної освіти.

7. Позашкільним установам освіти (РБДЮТ, РЦНТТ, ДЮСШ):

7.1. забезпечити  охоплення дітей позашкільною освітою не менше 63%, особливу увагу звернути на охоплення  дітей соціально незахищених категорій та підлітків із девіантною поведінкою;

7.2. сприяти розширенню спектру сучасних освітніх послуг з урахуванням потреб та інтересів дітей району;

7.3. забезпечити використання сучасних засобів комунікації для розвитку партнерства із бізнес-структурами, громадськими та міжнародними організаціями з питань позашкільної освіти;

7.4. забезпечити оновлення змісту роботи позашкільного навчального закладу  шляхом впровадження сучасних форм і методів роботи.

8. Керівникам закладів дошкільної освіти:

8.1. 30 серпня 2019 року підготувати і провести педагогічні ради за підсумками роботи у  минулому навчальному році та визначити основні завдання  на 2019/ 2020 навчальний рік;

8.2. Діяльність закладу організовувати відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН України від02.07.2019№ 1/9-419);

8.3. Активізувати співпрацю із закладами загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;

8.4. Укомплектувати заклади практичними психологами, забезпечити психологічний супровід, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;

8.5. Забезпечити проведення внутрішнього моніторингу якості освіти;

8.6. Забезпечити систематичне відвідування закладу вихованцями старшого дошкільного віку;

8.7. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

9. Сільським, селищним головам рекомендувати:

9.1.Забезпечити функціонування та розвиток закладів дошкільної освіти відповідно до  вимог Закону України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році (лист МОН України від02.07.2019№ 1/9-419);

9.2. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища у закладах дошкільної освіти.

Проект рекомендацій для  прийняття  на районній

конференції педагогічних працівників освіти

29 серпня 2019 року