Розвиток критичного мислення у процесі вивчення зарубіжної літератури

Перед сучасною школою стоїть  завдання не тільки надання  якісних  знань учням, а й формування  компетентної  особистості, здатної  до об’єктивної оцінки подій, спроможної критично оцінювати сьогодення.           Саме урок  зарубіжної літератури – це той предмет, який дає можливість формувати  життєву та соціально компетентну особистість, розвивати критичне мислення. Над вирішенням  цієї проблеми...