ПРОФСПІЛКА

Переговорний процес щодо бюджету освіти на 2019 – продовжується

У рамках переговорного процесу профспілок і влади з питання виконання вимог учасників всеукраїнської профспілкової акції протесту, 1 листопада 2018 року, відбулася зустріч соціальних партнерів – Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Від галузевого міністерства участь у роботі взяли заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, в.о. директора департаменту економіки та фінансування Оксана Ткаченко, заступник директора департаменту Ольга Щеглова.

Профспілкову сторону представляли Голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, заступники Голови Профспілки – Сергій Романюк, Сергій Пугачов, Володимир Цвих та Ольга Чабанюк.

Мета – обговорення бюджету освіти на 2019 та пошук шляхів вирішення проблемних питань галузі.

Сторони обговорили вимоги освітянської Профспілки, які були озвучені на акціях протесту 9 та 17 жовтня цього року.

Особлива увага була приділена освітянському бюджету на 2019 рік й передбачення у ньому усіх необхідних видатків для функціонування галузі.

Відбулася гостра, але досить конструктивна дискусія. Наразі робота Профспілки та Міністерства прожовується, адже питання потребують прийняття рішень на рівні Кабінету міністрів України.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

________________________________________________________________

Лист-звернення щодо просування профспілкових пропозицій  до проекту Держбюджету – 2019 

Повідомляємо, що Рахівська районна організація Профспілки працівників освіти  і науки спрямувала звернення до Кабінету Міністрів України, народних депутатів України з проханням підтримати позицію Федерації профспілок України, яка ґрунтується на нормах законодавства, під час розгляду та прийняття законопроекту “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.


Гарантії працівникам шкіл в оплаті праці та при наданні                                                  щорічної відпустки

Оплата праці працівників установ і закладів освіти, зокрема секретаря та прибиральників службових приміщень, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі Інструкція), та наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Пунктом 64 Інструкції (з урахуванням статті 50 Кодексу законів про працю України) передбачено, що тривалість робочого часу працівників, для яких цим пунктом не передбачено скороченої її тривалості,  становить 40 годин на тиждень. Отже, дляприбиральників службових приміщень та секретаря встановлено 40-годинний робочий тиждень.

Завдання та обов’язки прибиральника службових приміщень, які мають виконуватися працівником протягом 8-годинного робочого дня, визначені пунктом 120 Кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затверджених наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205, посада прибиральника службових приміщень в школі вводиться з розрахунку 0,5 штатної посади на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу. За певних умов передбачено введення додаткових штатних посад прибиральників. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей.

Варто зазначити, що зазначені норми площі не є нормами прибирання, а застосовуються для розрахунку необхідної для закладу кількості посад.

Згідно з пунктом 2 Інструкції умови оплати праці спеціалістів структурних підрозділів та окремих працівників закладів освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства.

Умови оплати праці медичної сестри передбачені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 5.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Відповідно до абзацу «ґ» підпункту 3 пункту 4 наказу № 557 та аналогічної норми пункту 3.4.7 наказу № 308/519 за використання працівниками в роботі дезінфікувальних засобів їмустановлюється в обов’язковому порядку доплата у розмірі 10% посадового окладу незалежно від назви посади, зокрема прибиральникам службових приміщень та сестрам медичним.

Разом з тим, відповідно до пункту 33 та додатку № 9 до Інструкції, а також пункту 7.2.3 та додатку № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (у новій редакції) керівники закладів освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу).

Підпунктом 1.159 додатку № 9 до Інструкції та додатку № 2 до Галузевої угоди передбачено, щороботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також їх використанням віднесено до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12%.

Зазначені доплати встановлюються відповідно до Положення про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці Порядку додаткової оплати за несприятливі умови праці в установах і організаціях системи освіти, затвердженого Додатком № 9 до Інструкції.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці»  розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Інші виплати, зокрема доплата за вислугу років та надбавка за складність і напруженість у роботі, включаються до мінімальної заробітної плати, розмір якої, починаючи з 1 січня 2018 року, становить 3723 гривень.

Разом з тим, з метою диференціації оплати праці працівників, які отримують однакову заробітну плату на рівні мінімальної, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 керівникам навчальних закладів надано право забезпечити диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності та умов виконуваної роботи. Аналогічне зобов’язання  передбачене пунктом 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557».

Стосовно виплати допомоги на оздоровлення, то відповідно до п.п. б п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від  30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надано право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Аналогічні норми для працівників освіти та охорони здоров’я передбачені у вищезазначених галузевих наказах (п.п.5 пункту 4 та п. 5.11 відповідно).

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено, що з 1 січня 2012 р. медичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Норма про забезпечення надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги, зокрема на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік також передбачена пунктом 8.3.2 Галузевої угоди.

Щодо тривалості відпустки медичної сестри, секретаря та прибиральника службових приміщень, то відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до п. 133 розділу XVII. «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, молодшим спеціалістам з медичною освітою закладів освіти надається щорічна додаткова відпустка максимальної тривалості 7 календарних днів.

Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою, як це передбачено частиною другою статті 8 Закону України «Про відпустки».

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Пунктом 5.3.10 Галузевої угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, який є додатком до цієї Угоди.

Цим Орієнтовним переліком передбачені посади друкарки та середнього і молодшого медичного персоналу. Разом з тим переліком не обмежено коло осіб, яким може надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день.

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 №7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», передбачено, що конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу (пункт 3).

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100, яким зокрема передбачено коригування заробітної плати за проміжок часу до підвищення посадових окладів за рішенням Уряду за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час відпустки.

Щодо здійснення виплат відповідно до законодавства та диференціації оплати праці, то фінансове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Підпунктом 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» місцеві державні адміністрації зобов’язано забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

Пунктом 3 цієї постанови державним адміністраціям доручено забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат, а також затвердити план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2% доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1% видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Відбувся районний волейбольний турнір освітян

Цікаво і з користю для здоров’я провели освітяни суботній вихідний 12 травня. З ініціативи голови Рахівської районної організації Профспілки працівників освіти – Студеняк Т.В., на базі Рахівської школи І-ІІІ ст. №2, уперше відбулася  волейбольна  першість району серед членів галузевої Профспілки. Участь взяли команди з 7 шкіл району. Ретельно стежили за ходом змагань і визначали переможців прискіпливі судді (Ворохта М.І. , Вішован В.М., Головчук В.В.):

ПРивітали учасників спортивної зустрічі голова Рахівської районної організації Профспілки працівників освіти – Студеняк Т.В та начальник відділу освіти, молоді та спорту Рахівської  РДА  Севч О.І., побажавши безкомпромісної боротьби, розвивати здібності як у спорті, так і інших напрямках

Натхненні їхніми настановами, педагоги продемонстрували  найкращі зразки  волейбольної гри.

І місце вибороли збірна Великобичківської  ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 і Кобилецько-Полянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце – збірна Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Квасівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

ІV місце – Водицька ЗОШ І-ІІІ ст.;

V місце – Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Всі учасники отримали нагороди: медалі , Кубки за І, ІІ, ІІІ місця , спільні грамоти та подяки  від відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА та районної організації Профспілки.

Найкращим гравцем турніру  визначено вчителя фізики Водицької ЗОШ І-ІІІ ст.. Йосипа Грицака.

Відрадно, що вболівали за своїх учителів і випускники шкіл, і теперішні учні, і директори закладів освіти та голови первинних профспілкових організацій.

 

 


Підвищення заробітних плат педагогічним працівникам: відповідь МОН

      

Міністерство освіти і науки України розглянуло звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.01.2018 № 02-5/9 та аналогічне (від 11.01.2018 № 02-5/9) і звернення від 23.01.2018 № 02-5/54, які надійшли на гарячу лінію Кабінету Міністрів України, щодо підвищення у 2018 році заробітних плат педагогічним працівникам.

Нагадуємо, що у своєму зверненні ЦК Профспілки вимагала передбачення в постанові Уряду норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

У відповіді Міністерство освіти і науки України, зокрема вказується, що питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників буде розглянуто за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року.

Завантажити повний текст відповіді МОН vidpovid_mon.pdf

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

 


Профспілка виступила за відкликання незаконного листа МОН

Лютий 7, 2018   

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України скеровано звернення до Міністра освіти щодо відкликання листа від 30.01.2018 № 1/9-64, в якому порушено вимоги Урядової постанови № 22 про підвищення на 10% посадових окладів педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, при визначенні розмірів інших підвищень.

Цим листом порушено вимоги пункту 1 постанови № 22, яким установлено, що визначені у додатку 2 до постанови КМУ № 1298 посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються з 1 січня 2018 року на 10%.

Додатком 2 цієї постанови затверджено Схему тарифних розрядів посад педагогічних та інших працівників. Тобто, визначені за цією Схемою тарифних розрядів розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, що збільшені на 10% відповідно до постанови Уряду № 22, є такими схемними, «базовими» посадовими окладами (ставками заробітної плати), від яких мають визначатися всі інші виплати.

Застосовуючи норми пункту 5 відомчого наказу № 557 про визначення абсолютного розміру кожного підвищення без урахування іншого, зокрема за звання «учитель-методист», «старший учитель», за роботу в гімназіях, ліцеях, школах-інтернатах, зокрема спеціальних та для дітей-сиріт тощо, міністерством знівельовано рішення Уряду про збільшення на 10% схемних посадових окладів при визначенні розмірів їх підвищення за умовами праці.

Профспілка привертає увагу організаційних ланок Профспілки на необхідність застосування чинного законодавства, зокрема постанов Уряду та інших нормативно-правових актів, що пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції, при відстоюванні трудових прав педагогічних працівників.

Завантажити документ mon-vdklikannya-lista.pdf

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

 


Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників

 

Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України

Спільний представницький орган 

об’єднань профспілок

   ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» стосовно збільшення на 1 тарифний розряд розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів освіти, розроблений Міністерством освіти і науки України, і не погоджується з запропонованим рішенням.

Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки Профспілки, за наслідками обговорення на місцях попереднього проекту вимагають одночасного підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для всіх педагогічних працівників усіх типів закладів та установ освіти, а також науково- педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед педагогічних і науково-педагогічних працівників. Прийняття положень про можливість розгляду Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів питання підвищення посадових окладів іншим категоріям педагогічних працівників та науково- педагогічних працівників за наслідками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року, які до того ж не уповноважені на прийняття рішень про оплату праці працівників освіти, спричинить конфліктні ситуації як між педагогічними працівниками різних типів закладів освіти, зокрема, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками. Передбачені проектом рішення викличуть справедливе невдоволення владою низькою оцінкою складної, важливої, відповідальної педагогічної праці.

Відповідно до Бюджетного кодексу України переважаюча більшість закладів освіти, а саме: заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, перед вищої освіти, та частина закладів вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Прийняття норми про підвищення на 1 тарифний розряд посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти стимулюватиме місцеві органи влади до виконання попередніх урядових рішень щодо належного наповнення місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Тому ЦК Профспілки вимагає передбачення в постанові Кабінету Міністрів України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

  Голова Профспілки                                            Г.Ф.Труханов

 


Щодо збільшення розміру надбавки за престижність педагогічної праці

Січень 12, 2018

Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України

Спільний представницький орган 

об’єднань профспілок

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» стосовно збільшення розміру надбавки за престижність педагогічної праці та використання коштів освітньої субвенції і не погоджується з запропонованими змінами.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 передбачено встановлення надбавки педагогічним працівникам усіх установ і закладів освіти у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Попри те, що проектом передбачається збільшення граничного розміру надбавки до 30%, запропоноване її обмеження мінімальним розміром 5%, враховуючи недостатність видатків на освіту та ментальність осіб, які приймають рішення та впливають на його прийняття щодо конкретного педагогічного працівника та зважаючи на наявну практику застосування постанови Уряду № 373, фактично означатиме зменшення суми надбавки до 5% посадового окладу переважаючій більшості педагогічних працівників.
Запропонована норма «до» 30% щодо її встановлення з 1 січня 2018 року керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, вчителям, викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а не її фіксована величина в розмірі 30%, зважаючи на вищезазначені причини, також не буде реалізованою у повній мірі.
Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до 30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин.
Тому ЦК Профспілки вимагає встановлення в постанові норми про виплату надбавки з 1 січня 2018 року в фіксованому розмірі 30% керівникам пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступникам, вчителям таких шкіл, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, а всім іншим педагогічним працівникам – у фіксованому розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). З 1 вересня 2018 року таку надбавку встановити у фіксованому розмірі 30% всім іншим педагогічним та науково-педагогічним працівникам.
Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», то з ними не можна погодитися, оскільки обсяги освітньої субвенції та її залишки на кінець бюджетного періоду мають витрачатися на ту мету, яка зафіксована у статті 1032 Бюджетного кодексу України, а саме на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників.

   Голова Профспілки                                                     Г.Ф.Труханов


Щодо збільшення розміру посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти

Міністру освіти і науки України

Л.М.Гриневич  

Шановна Ліліє Михайлівно!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» стосовно збільшення розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.

Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для вчителів та викладачів, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки Профспілки, під час обговорення проекту постанови на місцях вимагають прийняття рішення про одночасне підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для керівних працівників закладів освіти, вихователів закладів дошкільної освіти, викладачів професійно-технічних та вищих закладів освіти, керівників гуртків, методистів та всіх інших педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

Підвищення заробітної плати лише вчителям та викладачам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед педагогічних та науково-педагогічних працівників. У свою чергу це спричинить виникнення конфліктних ситуацій серед своїх колег в тому самому закладі та в різних їх типах, зокрема, в дошкільних, позашкільних, професійно-технічних. Такі рішення викличуть справедливе невдоволення владою через низьку оцінку їхньої складної, важливої, відповідальної педагогічної праці.

Щодо фінансового забезпечення такого рішення, то відповідно до Бюджетного кодексу України переважна більшість закладів освіти, включаючи заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, передвищої, вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, що стимулюватиме місцеві органи влади до виконання урядових рішень щодо їх належного наповнення, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

ЦК Профспілки просить при доопрацюванні проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» врахувати зазначену вище позицію освітян, передбачивши підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

З повагою

Голова Профспілки                                                      Г.Ф.Труханов

 

 


Реформи повинні починатися з фінансового підґрунтя

 

  26 грудня відбувся VІ Пленум районного комітету профспілки працівників освіти і науки. На зібранні представники профактиву району розглянули питання: „Про нову редакцію Закону України «Про освіту» та дії Профспілки в умовах його запровадження”, „Про роботу первинної профспілкової організації Профспілки Рахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з представництва та захисту трудових прав працівників навчального закладу”, „Про підсумки огляду-конкурсу на  кращу первинну профспілкову організацію”, „Про затвердження бюджету  районної   організації Профспілки на 2018 рік” та „Різне”.

Перше питання порядку денного «Про нову редакцію Закону України «Про освіту» та дії Профспілки в умовах його запровадження” висвітлила голова галузевої Профспілки Тетяна Студеняк. Вона детально проаналізувала дії організації, починаючи з травня 2014 року, спрямовані на передбачення у новому законі трудових та соціально-економічних прав, гарантій та пільг працівникам освіти та молоді, яка навчається, недопущення їх звуження. Зокрема зазначила, що в ході обговорення  проекту Закону України «Про освіту» педагогічна громадськість Закарпаття, в т. ч. нашого району, висловлювала стурбованість щодо намірів урядовців скасувати діючі державні гарантії з оплати праці педпрацівників, змінами умов прийняття на роботу, урізання багатьох соціально-економічних стандартів, гарантованих державою.

Як підкреслила доповідач, одним із наслідків вжитих заходів стала, зокрема, норма про встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат та найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, набирають чинності з 1 січня 2018 року та реалізуються відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього розділу, в якому Кабміну України доручено забезпечити до 2023-го року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Держбюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати). Наразі це Доручення не виконано, педпрацівники не мають схем посадових окладів. Щоб запрацював Закон «Про освіту» необхідно чимшвидше ухвалити зміни до низки підзаконних актів, до Трудового, Податкового кодексів тощо.

Далі профспілковий лідер зауважила, що внаслідок прийняття основного освітянського закону заборгованості із заробітної плати педагогічним працівникам району, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, немає, а працівники загальноосвітніх, позашкільних  та дошкільних закладів, які фінансуються із місцевих бюджетів, потерпають від недофінансування. Обласна організація Профспілки скерувала Звернення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та народних депутатів України від області щодо ініціювання внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік стосовно збільшення обсягів додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання загальноосвітніх та деяких інших навчальних закладів відповідно до їх потреби. Щодо інших виплат, передбачених Галузевою, територіальними Угодами, колективними договорами,  їх виплати залежать від можливостей конкретних місцевих бюджетів.

Наголошувалося також, що у 2017-му році, з серпня, доплату за престижність педагогічної праці у районі зменшено із 20% на 5%.(Підвищення зарплати педагогів на 2018 рік передбачатиме просування оплати праці на 1 тарифний розряд єдиною тарифною сіткою та фіксування надбавки за престижність на рівні 20% для всіх вчителів. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич, під час зустрічі з керівниками обласних управлінь освіти). Щодо винагороди педагогічним працівникам, то минулого року її не виплачували через відсутність коштів у місцевих бюджетах. Лише декілька  сільрад виплатили винагороду педпрацівникам закладів дошкільної освіти з нагоди професійного свята. У більшості ЗДО надбавка за престижність педагогічної праці не виплачується або виплачується у розмірі 5-20%. Місцеві бюджети не виплачують допомогу на оздоровлення техперсоналу. А преміювання виплачено і педагогічним, і техперсоналу в грудні 2017 р.  в межах фонду заробітної плати. Заборгованості по виплаті зарплати педагогічним та іншим працівникам установ освіти – немає.

– Закон реформування освіти вкрай необхідний, але реформування повинно починатися із фінансового підґрунтя, – підкреслила Т. Студеняк. – Наголошую, що боротьба за права освітян на гідне життя й оплату вчительської праці продовжиться і в наступному році. Адже оптимізація і скорочення – не найкращі заходи для поліпшення ситуації у галузі й залучення до роботи у освіті молоді. Одночасно констатую, що є невикористані резерви для поліпшення зазначених напрямів роботи. Тому всім залишається тільки проявити громадську єдність.

Під час пленуму голова первинної профспілкової організації Рахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Наталія Альперіна отримала грамоти районної та обласної організацій профспілки працівників освіти і науки, а також грошові премії, за перемогу в першому етапі огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій та третє призове місце в обласному етапі. У 2017 році огляд-конкурс первинних профспілкових організацій проходив під гаслом «Активна первинка – сильна профспілка».

(Вл. інф.).

 

Підбито підсумки обласного огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію у 2017 році

      На виконання постанови президії ФПУ від 20.12.2016 №П-6-7 «Про оголошення 2017 року Роком первинної профспілкової організації» президія комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки прийняла постанову від 16.02.2017 П-11-3 «Про продовження оголошеного  у 2016 році огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій». Згаданою вище постановою було затверджено Положення про обласний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію.

   У 2017 році огляд-конкурс первинних профспілкових організацій проходив під гаслом «Активна первинка – сильна профспілка». Метою конкурсу було подальше удосконалення внутріспілкової роботи зі зміцнення єдності та консолідації профспілкового руху, підвищення ролі первинних профспілкових організацій, розвитку творчої діяльності та ініціативи профспілкових комітетів щодо використання у повній мірі визначених Законами України своїх прав і повноважень, зміцнення статутної дисципліни, ведення соціального діалогу з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками закладів та установ освіти зі створення сприятливих умов для забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі.

  Відповідно до затвердженого Положення висунення профорганізацій для участі в обласному огляді-конкурсі проведено районний конкурс, за результатами оцінювання якого визначино кращу первинну профспілкову організацію.

   Переможцем І (районного) етапу  огляду-конкурсу визначена Первинна профспілкова організація Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Відповідні документи надані до оргкомітету обласного етапу конкурсу.

  Для оцінки роботи первинних профорганізацій рішенням президії був затверджений склад оргкомітету, який одночасно здійснював і функції журі конкурсу.

  При підведенні підсумків огляду-конкурсу оргкомітет враховував результати оцінювання діяльності первинної профспілкової організації виборним органом районної профорганізації відповідно до загальних критеріїв, визначених Положенням, якість наданих первинними організаціями документів, інших матеріалів. 

     Згідно з підсумковою таблицею оцінювання діяльності первинних профспілкових організацій – учасників обласного етапу огляду-конкурсу Первинна профспілкова організація Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 зайняла почесне ІІІ місце (голова профкому Альперіна Наталія Дмитрівна).

Новий рік 2018: святкові й неробочі дні

Грудень 14, 2017

 

Законом України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів» від 16 листопада 2017 року визначаються дні, коли українці матимуть вихідні під час новорічних святкувань у 2018 році.

Із нововведень цього року, 29 листопада Президент України підписав закон, згідно з яким 25 грудня католики відзначатимуть Різдво Христове і цей день є вихідним у країні, проте, скасовано святковий день 2 травня.

   Новий рік 2018 року громадяни України святкуватимуть 1 січня(понеділок).

Різдво Христове припадає на 7 січня (неділя), тому святкування продовжиться 8 січня, оскільки статтею 67 КЗпП України встановлено, що у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Загалом, разом із вихідними і святковими, громадяни відпочиватимуть 4 дні на початку 2018 року – 1,6,7 і 8 січня.

 

Інформаційне пікетування профспілок

6 грудня у Києві напередодні розгляду Парламентом законопроекту про Державний бюджет України на 2018 рік відбудеться профспілкова акція у формі інформаційних пікетувань державних органів влади з метою виконання вимог профспілок у проекті основного фінансового документу на наступний рік.

Акція проходитиме за рішенням Президії ФПУ. У ній візьмуть участь профспілкові активісти всеукраїнських профспілок, членських організацій ФПУ, Київської міської ради профспілок. Захід матиме виключно мирний характер та відбуватиметься у формі роздачі листівок в урядовому кварталі та інших громадських місцях столиці.

Профспілкові вимоги буде передано до Верховної Ради ФПУ.

 Прес-центр ФПУ

 

ОСВІТЯНИ РАХІВЩИНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ

23 вересня 2017 року на ужгородському стадіоні «Авангард» відбулись змагання ХV обласної спартакіади працівників закладів та установ освіти. До Ужгорода приїхали близько 700 учасників змагань з усіх куточків нашого краю.

          На урочистій церемонії відкриття спартакіади освітян присутніх вітали директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова, голова Закарпатської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяна Повханич, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, голова Закарпатської обласної ради профспілок Володимир Фленько та інші почесні гості.

Освітяни змагалися у різних видах спорту: волейболі (капітани команд Кілічук Юрій – Великобичківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , Варивода Вікторія – Великобичківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, міні-футболі – капітан Мандзюк Анатолій (Лужанська ЗОШ І-ІІІ ст.); настільному тенісі , шахах (Козурак Галина), шашках (Чупак Галина),  кульовій стрільбі та дартсі (Дробчак Любомир.), плаванні (Гудаз Степан та Капчук Любов), легкоатлетичному кросі (Гудз Юрій), сімейних стартах (сімя Гудз), та перетягуванні канату.

Рахівщину на спортивному заході представляли 30 працівників закладів освіти району.

Тренер-представник команди – заступник директора ДЮСШ – Вішован В.М.

        Незважаючи на несприятливі погодні умови, спортсмени гідно змагалися у напруженій боротьбі і вибороли для району кілька призових місць.Високі результати вони продемонстрували  в індивідуальній першості.

Кращою в плаванні серед жінок (перше місце) була  Любов Капчук (Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1).                                                                                                                  

Друге місце в шашках та легкоатлетичному кросі посіли  Чупак Галина  з Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 і  Гудз Юрій  з Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №3.

Катеринюк Володимир з  Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1) зайняв четверте місце в змаганнях з настільного тенісу.

Четвертими були також наші дівчата у волейболі.

Гарно виступили сім’ я  Гудз на сімейних стартах.

Призери в індивідуальному заліку нагороджені медалями та дипломами, а команди в окремих видах – дипломами організаторів.

Велике спасибі всім педагогам, які гідно представили Рахівщину на обласному Святі спорту.

 Голова Рахівської
 районної організації Профспілки                        Т.Студеняк